Uncategorized

Orderadmin, вече наличен в Amazon Selling Partner Appstore

София, България – Orderadmin, водеща система за управление на склад (WMS) и система за управление на поръчки (OMS) с гордост обявява пускането на своето приложение на трета страна в Amazon Selling Partner Appstore. Orderadmin е първата WMS, създадена в България, която се присъединява към Amazon Appstore и опростява процесите на складиране, управление на инвентара и…

Read article