За 3PL компании

Клиентска зона

За компаниите за изпълнение предлагаме специални инструменти за работа с клиенти – Клиентската зона. Клиентската зона включва много важни функции като фактуриране, манифестиране за пристигащи инвентар, отчети и други.